Styrelsekurser hösten 2021

                    Östra regionen av Koloniträdgårdsförbundet

                                                  inbjuder till

kurser i styrelsearbete

Kurserna vänder sig till styrelser och medlemmar i föreningar inom Östra regionen som vill öka sin kunskap om styrelsearbete i en koloniträdgårds-förening. Vill du lära dig mer om styrelsens roll i föreningen, avtals- och arrendefrågor, stadgar och övrigt regelverk? Då är du välkommen till något av kurstillfällena nedan.

Onsdagen den 20 oktober kl. 18-21  kurs för föreningar med stuglotter

Onsdagen den 27 oktober kl. 18-21  kurs för föreningar med odlingslotter

Kort kaffepaus under kvällen

Plats: Kolonisternas hus, Hornsbergs strand 20 Stockholm

           t-bana till Stadshagen eller buss 65

Kursansvarig: Pierre Gräff, organisationssekreterare på Koloniträdgårds-förbundet

Anmälan till Elisabet Örtenberg Lönn  elisabet.ortenberg.lonn@outlook.com

Uppge namn, mailadress och förening. Anmälan snarast, dock senast     

den 17 oktober om du vill delta den 20 oktober    

den 24 oktober om du vill delta den 27 oktober

Välkommen till en lärorik och givande kväll!